PayOne

Płatność rachunków

platnosciPłatność rachunków - Bill Payment - to aplikacja na terminalu, gdzie jednocześnie mogą funkcjonować również inne aplikacje np: płatnicza, prepaid, lojalnościowa - umożliwiająca przyjęcie płatności za rachunki Klienta.
Jako jedna z kolejnych aplikacji umożliwia w pełni wykorzystanie możliwości terminala - multiaplikacyjność.