PayOne

System Prepaid

prepaidPayOne posiada platformę techniczna do obsługi doładowań elektronicznych, zarówno poprzez kod (offline) jak i korzystając z bezpośredniego połączenia z operatorem komórkowym (online). Rozwiązanie to obejmuje zarówno oprogramowanie terminala, jak również serwer transakcyjny oraz system zarządzania informacją o terminalach, klientach i transakcjach.